update over Vastgoed

De Rabobank heeft een vastgoed update gepubliceerd waarin zij aangeeft welke ontwikkelingen zij zien in de vastgoed markt. De rabobank meld dat:  “De opgaande economische trend is ook in het tweede kwartaal de stuwende kracht achter het gebruik van vastgoed. We zien dat terug in hogere opnamecijfers en stijgende huren. Maar we zien ook tegengestelde bewegingen. Lang niet alle locaties profiteren en ondanks de huidige conjunctuur kunnen ondernemers, dus de gebruikers van vastgoed, in de problemen komen. In deze Vastgoedupdate behandelen we in vogelvlucht de verschillende deelmarkten van de vastgoedmarkt”

Als investeerder in crowdfunding projecten kijken we naar een dergelijk onderzoek om bepaalde risico’s te herkennen en rekening te houden met ons investeringsbeleid. De volgende figuur laat zien welke afwegingen we maken.

Verwachtingen 2019

bron:  onderzoek rabobank

 

Data bescherming voor MKB

Data Privacy staat volop in de belangstelling. Sinds begin 2016 is de aangescherpte Nederlandse privacy wetgeving (de Wpb) van kracht en vanaf mei 2018 zal de Europese privacy verordening de algemene verordening gegevensbescherming (de AVG) dat nog verder aanscherpen.

Voor consumenten is het geweldig nieuws dat de consument meer bescherming krijgt, maar dit heeft wel impact voor (de bedrijfsvoering van) uw bedrijf. Uit recent onderzoek blijkt dat de meeste bedrijven nog lang niet klaar zijn voor de AVG.

Binnenkort wordt de  van kracht . Maar wat moet een ondernemer nu anders doen dan voorheen?

Die vraag hangt af van wat u nu al doet? heeft u al de data die u heeft al eens beoordeeld?  We hebben een stappen plan die u kan helpen om de risico’s rondom uw data privacy in kaart te brengen en op een goede manier te analyseren. Daarna kunnen we u helpen om  heldere afspraken te maken met uw IT leverancier.

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zzp/voorbereiden-op-de-avg-algemene-verordening-gegevensbescherming/

Een ontwikkeling – de digitale veiligheid

Twee op de vijf mkb’ers hadden het afgelopen jaar te maken met digitale fraude en hadden hun digitale veiligheid onvoldoende geregeld. Sommige van deze ‘inbraken’ zorgde voor flinke schade.

Analyseer uw informatie

Voordat u een start maakt met het beveiligen is het goed om eerst eens goed te kijken welke data u allemaal tot u beschikking heeft. Vaak blijkt dat veel data publieke info kan zijn en helemaal niet zoveel beveiliging nodig heeft.

Bescherm uw gevoelige informatie

Digitale veiligheid wordt tegenwoordig vaak aangeduid met het woord Cybersecurity. Het is eenvoudig gezegd het beveiligen van computers en data (zowel in transport als in opslag). Deze beveiliging richt zich op het voorkomen van gevaar of schade die veroorzaakt wordt door verstoring of uitval van ICT. Daarnaast richt cybersecurity zich op het voorkomen van (en het snel en adequaat reageren op) digitale aanvallen.

Duidelijk zicht op digitale veiligheid

Toch kunnen lang niet alle risico’s voorkomen worden. Hackers vinden dagelijks weer nieuwe technieken of zwakke plekken om door de beveiliging heen te breken en daarnaast worden hoge bevoegdheidsniveaus op systemen en netwerken misbruikt. Vaak kan uw IT bedrijf u vaak veel beter van dienst zijn dan u denkt. Daar heeft uw provider wel een heldere instructie van u voor nodig. Daar zit vaak nog een uitdaging waarbij het IT bedrijf en de ondernemer niet altijd elkaars wereld geheel kennen. FoxGarden kan helpen met het vertalen van uw wensen aan de IT ondersteuning.

Cybersecurity: een serieuze aangelegenheid

In Nederland wordt cybersecurity zeer serieus genomen. Zo is het Nationaal Cyber Security Centrum opgericht en is er ook een Cyber Security Raad. Regelmatig verschijnen er berichten in de media over geslaagde digitale aanvallen en uitgelekte informatie.

KvK onderzoek 2017

Uit KvK-onderzoek blijkt dat mkb’ers onvoldoende maatregelen treffen om digitale fraude te voorkomen. Hoe staat het binnen uw bedrijf met de digitale veiligheid? de KvK heeft een aantal tips gegeven. 10-tips-voor-een-digitaal-veiliger-bedrijf

Risico op Crowdfunding platform

Crowdfundingplatform Regiofund is per direct gestopt. Het crowdfundingplatform, dat lening aanvragers en investeerders uit dezelfde regio verbindt, geeft als reden hiervoor aan dat het niet gelukt is om “een gedegen exploitatie op te bouwen”.

Regiofund was een kleintje in de markt. Het fonds had afgaande op cijfers van de website Crowdfundmarkt iets meer dan € 375.000 aan kredieten uitstaan. Toch kan je als investeerder voor een verrassing komen te staan.

Omdat de markt behoorlijk verzadigt lijkt met ongeveer 50 platformen, is de kans groot dat in de komende periode meer crowdfunding platformen eindigen of samengaan.

Platform failliet, wat nu?

Als investeerder heb je een aantal risico’s te managen. Het risico dat je geld verliest doordat je geen geld meer ontvangt veroorzaakt door het faillissement van het crowdfunding platform is een van.

Er zijn dan drie mogelijke situaties:

 • De groep investeerders probeert via de curator bij elkaar te komen en zoekt zelfstandig contact met de leningnemer, maar daarin concurreer je als investeerders groep met dezelfde curator.
 • De curator kan inkomsten genereren door de investeringen te blijven managen. er komt nog fee binnen als de ondernemingsactiviteiten worden voortgezet.
 • Er is een separate stichting waarin de rechten van de investeerders zijn meegenomen. Deze stichting heeft uiteindelijk het contract met de leningnemer en kan dus voort blijven bestaan zonder het crowdfunding platform.

Vooral de eerste situatie is ongewenst en het is daarom belangrijk goed te kijken naar hoe een crowdfunding platform zichzelf heeft georganiseerd. Voordat je als investeerder in zee gaat met een crowdfunding platform let op de volgende zaken:

 • Is of er ook een aparte stichting is gemaakt waarin de gelden van de investeerders separaat kunnen worden gemanaged.
 • Is het platform lid van de branchevereniging Nederland Crowdfunding
 • Wordt de betaalde succesfee (voor het platform) alleen vooraf aan het hele project geïnd of wordt er in de looptijd van het project geld verdiend.
 • Is het vermogen van de investeerders ondergebracht bij een aparte stichting

Introductie Crowdfunding

Voor een aantal ” nieuwe” geïnteresseerde investeerders een Introductie over Crowdfunding gepresenteerd. Goede discussies over hoe je daar mee om kan gaan, en vooral waar je tegenaan kan lopen als investeerder.

 

 

Artikel in het AD over ontwikkelingen Crowdfunding

Kritische AFM

In het AD vanochtend staat een stuk van de voorzitter van de AFM. Zij geeft haar visie op de ontwikkelingen rondom crowdfunding.  AFM maakt een opmerking over de snelheid waarmee projecten worden volgeschreven.

Artikel over Crowdfunding

Het  tijdig vooraankondigen van projecten kan een oplossing zijn voor dit probleem. Daarbij wordt een dag eerder het project al gepresenteerd. Investeerders hebben dan tijd genoeg om een eigen analyse te maken.

NL Investeert organiseert het fundfestival

Foxgarden is ingegaan op de uitnodiging van NL investeert voor het fundfestival (uitnodiging)

Een evenement met goede gastsprekers waarbij iets dieper in wordt gegaan op crowdfunding en de risico’s die daarmee samen hangen.

 • •  Nieuws
 • •  Links
 • •  Recente publicaties
 • •  Archief